Juridisk rådgivning

En anhörigs dödsfall innebär en genomgripande förändring för de efterlevande och de anhöriga. Vi på byrån förmedlar dig till en juridisk kontakt så du får den hjälp du behöver med allt från testamenten, bouppteckning till avvecklingen av dödsboet. Kontakta gärna oss vid frågor eller funderingar så hjälper vi er.

Bouppteckning
En bouppteckning är en förteckning av den avlidnes, samt även i förekommande fall den efterlevande makens, tillgångar och skulder. Bouppteckning skall förrättas inom tre månader efter ett dödsfall. Den ligger bl.a. till grund för arvskiftet. Ansvaret för att bouppteckning förrättas åligger den som har egendomen i sin vård.

Arvskifte
De flesta människor kommer någon gång under livet i kontakt med frågor som rör arv och testamente. Om den avlidne var gift ska en bodelning upprättas. Det innebär att en uppdelning av egendom görs mellan dödsboet och den efterlevande maken. Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare. En skriftlig handling över skiftet skall upprättas och undertecknas av alla delägare.