Kostnader

Vid en begravning är det önskemålen och begravningens utformning som styr kostnaderna. Begravningar kan utformas väldigt olika, enkelt eller mer påkostat. Det beror på vilka val du gör och hur arrangemangen ser ut.

Begravningsrådgivaren lyssnar på dig och tar sig tid så att begravningen blir som du vill ha den. Vi finns som en vägledare, stöttepelare och rådgivare under processens gång…

Det som kan ingå:

 • Kista
 • Kistläggning
 • Urna
 • Svepningsarvode
 • Begravningsbil
 • Bisättning
 • Byråns arvode.

Som kan tillkomma:

 • Annonser
 • Musiker och Solist
 • Minnesstund
 • Kremation
 • Kistdekorationer
 • Handbuketter