Byråhistorik

Begravningsbyrån Roland Andersson AB startades av Roland Andersson 1993. Den gamla goda serviceandan kännetecknar företaget, som drivs vidare med oförminskad kraft. Medarbetarna utgör företagets grundstenar och ger dig den bästa hjälpen i en svår livssituation. Möt begravningsrådgivarna som utför uppdragen med professionalism och ansvar. Och tar den tid som just du behöver!

Bilder på byrån: