Produkter

De produkter som vi tillhandahåller på Byrån levereras från Fredahl AB i Åsarp. Fredahl startades upp 1925 och sedan dess drivits för att hela tiden utvecklas för att bättre kunna betjäna begravningsbyråerna med produkter som svarar för högkvalité, god design, miljöanpassning och ett brett produkturval som underlättar det personliga valet.

Vid besök på Fredahl tar man intryck av företagets pietetsfulla arbete som pågår. De olika arbetsmomenten utförs av yngre och äldre medarbetare som vid samtal visar känsla och engagemang för tillverkningen. En medarbetare i ett sådant här företag går inte opåverkad genom arbetsdagen och tankarna om liv och död ger tillfällen till fördjupad livsreflexion Tacksamhet över att kunna få vara med och hjälpa andra är en vital drivfjäder i företaget. Är du intresserad av några produkter är ni varmt välkomna att höra av er.

Titta på våra produkter

KISTOR
URNOR
GRAVLYKTOR
GRAVSTENAR
ANDRA PRODUKTER

Fredahl

Betalningen för ditt arbete
bör endast vara en del.
Arbete måste också skänka dig
en inre tillfredsställelse.
Annars känner du dig inte nöjd
med ditt liv”