Var vänlig och vänd upp mobilen

Ceremonin

Ceremonin

Möjligheterna att påverka ceremonins innehåll och dess utformning är idag stora. En del vill ha ceremonin för de allra närmaste och en del väljer att öppna upp så att alla som vill kan komma och ta ett avsked. En del väljer att ha ceremonin inne i en kyrka- eller ceremonilokal eller att enbart vid graven. Man kan också välja om ceremonin ska vara över kista eller urna. Oavsett vilken form av begravningsceremoni ni väljer så är vår strävan att avskedet blir som ni önskar.

Svenska kyrkan

Att ha en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning är fortfarande den begravningsform som är vanligast i Sverige idag , cirka 75 %. Begravningen följer svenska kyrkans handbok för begravning och leds av präst tillsammans med organist.

Begravningsformen är som reglerad till handboken, men det finns utrymme och flexibilitet för att ta in personliga inslag. Även om den avlidne har gått ut Svenska kyrkan kan man få en begravning om man betalar en avgift till kyrkan för tjänsten. Detta ska också godkännas av berörd församling.

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning är en ceremoni som ska vara skild från det religiösa. Innehållet styrs direkt av de önskemål som den avlidne eller anhöriga har. Man kan säga at det är en helt personligt utformad begravning.

Vem som helst får och kan förrätta en borgerlig begravning, men oftast är officianten någon av våra representanter på begravningsbyrån. Varje kommun är skyldig att tillhandahålla lokal för borgerliga begravningar.

Andra trossamfund

Muslimsk begravning

En begravning inom Islam ska ske så snart som möjligt, helst inom 36 timmar efter dödsfallet. Innan den avlidne läggs i kistan tvättas och sveps hen i närvaro av en Imam. Efter det transporteras kistan direkt till moskén eller begravningsplatsen för begravningsbön och gravsättning. Graven ska vara placerad så att den döde är vänd mot Mekka.

Judisk begravning

En begravningsceremoni inom judendomen hålls så snart som möjligt efter dödsfallet och de anhöriga vakar över den avlidne fram till begravningen. Den avlidne tvättas och sveps innan hen läggs i kistan. Kistan ska vara enkel och får inte innehålla metall. Ceremonin leds av en Rabbi. På judiska begravningar brukar det inte finnas några blommor. De anhöriga visar sin sorg i en vecka efter begravningen, bland annat genom att stanna hemma från jobbet.

Ortodox begravning

En ortodox begravning sker så snart som möjligt efter dödsfallet. Kvällen innan begravningen hålls en gudstjänst i hemmet eller i kyrkan. Begravningsceremonin kan hållas i Svenska kyrkans lokaler, eller i egna kapell- och kyrkor. Kistan är öppen under ceremonin så att gästerna kan ge den avlidne “den sista kyssen” – på en ikon eller ett kors i kistan samt på den avlidnes panna. Därefter sker jordfästningen. Eftersom det finns flera kristna ortodoxa kyrkor, kan innehållet i ceremonierna variera.

Katolsk begravning

Inför en katolsk begravning vakar anhöriga och vänner över den avlidne i hemmet efter dödsfallet. Då kommer släkt och vänner på besök för at äta och samtala. En präst eller diakon kommer på besök för att be. Begravningsceremonin är som en mässa som leds av en präst eller en diakon. Kistan vara både öppen eller stängd under ceremonin. Gravsättningen sker normalt direkt efter mässan. Kremering är accepterat, men tillhör inte traditionen.

Buddhistisk begravning

Inom buddhismen kan begravningsceremonin äga rum före kremering eller gravsättning, eller som en minnesceremoni i efterhand. Jordbegravning i kista förekommer, men kremering är vanligast. Ceremonin behöver inte ledas av någon särskild person, men vid mer formella buddhistiska begravningar är det en munk eller nunna som leder ceremonin. Ofta deltar även avlägset bekanta vid en buddhistisk begravning och därför är det ofta många gäster.

Hinduisk begravning

Inom hinduismen är kremering vanligast. Det ska helst ske inom ett dygn efter dödsfallet och efter kremeringen hålls en enkel ceremoni, ofta i en bostad. Urnan gravsätts i en minneslund eller urngrav, eller sprids i rinnande vatten, till exempel en bäck eller en flod.

Direktsänd ceremoni

Vi vill att alla som vill ska få vara med vid det sista avskedet, men på grund av rådande situation finns det begränsningar som gör att alla inte har möjlighet. Enligt de senaste direktiven får inte fler än 50 personer närvara vid allmänna sammankomster såsom begravningar och minnesstunder. Vi erbjuder möjligheten att direktsända ceremonin från de platser där det är tillåtet och möjligt.

Läs mer här

Minnesstund

Efter begravningsceremonin väljer en del att samlas till minnesstund. Vid minnesstunden ges tillfälle att umgås och prata med de gäster som deltagit vid ceremonin och ofta bjuds det på någon form av mat och dryck.

Vid minnesstund efter begravning är det en del saker man bör ta ställning om, exempelvis inbjudningar, val av lokal, eventuell mat och dryck. Många väljer att bjuda in till minnesstunden i dödsannonsen samt anlita en cateringfirma som ombesörjer mat och servering.

Vi erbjuder en fantastisk lokal för minnesstund på Flachska gården i Karlstad.

Till Flachska salongen

Alternativ för dig

Här kan du se vilka ceremoni- och minnesstundslokaler som finns närmast dig. Du hittar även kontaktuppgifter till våra lokala kontor här.