Var vänlig och vänd upp mobilen

Vad kostar en begravning?

Vad kostar en begravning?

Valmöjligheterna kring en begravning är många, nästintill oändliga och det är begravningens utformning som styr den slutgiltiga kostnaden. Ska det vara en minnesstund efter och ska en solist kanske sjunga i kyrkan? Ska vi ha en gravsten eller minneslund? Varje begravning är, precis som den människa vi tar avsked av, unik. Vår uppgift är att tillsammans med er skapa en så minnesvärd begravning som möjligt och det kräver ett stort personligt engagemang, lång erfarenhet och betydande kunskap. Det är också det som är vårt löfte till er när ni ger oss ert förtroende.

Vi planerar tillsammans

Efter en första inledande kontakt, som oftast sker över telefon, träffas vi för ett samtal kring hur vi kan hjälpa er. Vanligtvis sker mötet på något av våra kontor, men vi erbjuder också alltid kostnadsfria hembesök.

Under mötet går vi igenom de frågor som aktualiseras i samband med ett dödsfall och utifrån era specifika önskemål formas vårt uppdrag. Vi avslutar alltid med att presentera det vi kommit överens om i en dokumentation med tillhörande prisuppgift. Sedan är vår målsättning att er rådgivare ska följa er genom hela vårt uppdrag för att säkerställa bästa möjliga kvalitét.

Du är varmt välkommen att kontakta oss och ställa frågor kring vilka kostnader som olika alternativ kan medföra. Vi finns tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar.

Ekonomiskt bistånd

Begravningen ska betalas av dödsboet, men vad händer när avlidne inte har medel som täcker begravningskostnaden? Genom det sociala skyddsnät som finns idag är vi också skyddade när vi avlider.

Detta innebär att dödsboet kan få ekonomiskt bistånd om det inte finns tillräckligt med medel till begravningen. Alla kommuner har rätt att utforma sina egna regler för att bevilja ekonomiskt bistånd, men det finns några regler som är gemensamma och viktiga att följa:

Betala inga räkningar. Räkningar som betalats efter dödsdagen räknas av mot ett eventuellt bistånd. Inga tillhörigheter får heller flyttas från den avlidnes bostad. Kontakta kommunens dödsbohandläggare som ni når via socialförvaltningen i den kommun den avlidne är skriven. För at förhindra att det tas pengar från kontot är det viktigt att säga upp eventuella autogiron.