Var vänlig och vänd upp mobilen

Planera begravning

Det första steget

Döden är en del av livet. Men att förlora en älskad anhörig eller vän är en dramatisk händelse och upplevelse som förändrar hela ens livssituation och tillvaro. Det kan vara svårt att förstå och acceptera vad som har hänt, där tankarna och frågorna är många. Begravningen och avskedet är en viktig del av sorgearbetet. Dödsfallet leder också till många praktiska frågor och här kan våra begravningsrådgivare hjälpa dig.

Kontakten med begravningsbyrån

Ambitionen är att det skall kännas tryggt i mötet med oss. Vi är lyhörda, tillmötesgående och vägledande i mötet med anhöriga, där den avlidnes önskan är viktig.

Anhöriga och rådgivare samarbetar och löser många praktiska frågor inför begravningen. Våra rådgivare finns för er under hela processen, allt från planering till uppföljning av begravningen.

Du är välkommen att höra av dig till oss för tidsbeställning. Vi finns tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar på 054-10 10 01.

–  Lena Andersson, Begravningsrådgivare

Vi planerar tillsammans

Efter en första inledande kontakt, som oftast sker över telefon, träffas vi för ett samtal kring hur vi kan hjälpa er.

Vanligtvis sker mötet på något av våra kontor, men vi erbjuder också alltid kostnadsfria hembesök eller digitalt möte för de som önskar.

Under mötet går vi igenom de frågor som aktualiseras i samband med ett dödsfall och utifrån era specifika önskemål formas vårt uppdrag. Vi avslutar alltid med att presentera det vi kommit överens om i en dokumentation med tillhörande prisuppgift.

Sedan är vår målsättning att er rådgivare ska följa er genom hela vårt uppdrag för att säkerställa bästa möjliga kvalitét.

Vad kostar en begravning?

Valmöjligheterna kring en begravning är många, nästintill oändliga och det är begravningens utformning som styr den slutgiltiga kostnaden. Ska det vara en minnesstund efter och ska en solist kanske sjunga i kyrkan? Ska vi ha en gravsten eller minneslund? Varje begravning är, precis som den människa vi tar avsked av, unik.

Vår uppgift är att tillsammans med er skapa en så minnesvärd begravning som möjligt och det kräver ett stort personligt engagemang, lång erfarenhet och betydande kunskap. Det är också det som är vårt löfte till er när ni ger oss ert förtroende. Du är varmt välkommen att kontakta oss och ställa frågor kring vilka kostnader som olika alternativ kan medföra.

Ekonomiskt bistånd

Begravningen ska betalas av dödsboet, men vad händer när avlidne inte har medel som täcker begravningskostnaden? Genom det sociala skyddsnät som finns idag är vi också skyddade när vi avlider.

Detta innebär att dödsboet kan få ekonomiskt bistånd om det inte finns tillräckligt med medel till begravningen. Alla kommuner har rätt att utforma sina egna regler för att bevilja ekonomiskt bistånd, men det finns några regler som är gemensamma och viktiga att följa:

Betala inga räkningar. Räkningar som betalats efter dödsdagen räknas av mot ett eventuellt bistånd. Inga tillhörigheter får heller flyttas från den avlidnes bostad. Kontakta kommunens dödsbohandläggare som ni når via socialförvaltningen i den kommun den avlidne är skriven. För at förhindra att det tas pengar från kontot är det viktigt att säga upp eventuella autogiron.

Ekonomi och juridik

När en person avlider dyker det ofta upp många frågor kring dödsboets juridik och ekonomi. Vem får göra vad? Vem är det egentligen som ärver och hur hanteras dödsboets räkningar?

Vi har lång erfarenhet av att hantera både de juridiska och ekonomiska frågorna som uppstår i samband med ett dödsfall. Tveka inte att kontakta oss med dina frågor.

Till Familjejuridik

Viktigt att tänka på

Enligt svensk lag (begravningslagen) ska den avlidne endera vara kremerad eller jordfäst (jordbegravning) inom 30 dagar från dödsfallet. Dispens för att utöka tiden kan ges av Skatteverket och beviljas om ansökan uppfyller kraven för det. Faller valet på att ha begravningsakt med urna, alltså att den avlidne kremeras innan begravningen, skjuts tiden för begravning fram hela 12 månader.

Detta eftersom lagen säger att man måste vara gravsatt inom 12 månader från att kremationen har ägt rum. Hur man än vill ha det är det viktigt att så snart som möjligt börja planera begravningen och dess utformning. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Checklista

Vad får man göra och vad bör man inte göra? Nedan har vi samlat en punktlista med viktig information som är bra att känna till efter dödsfallet. Vissa saker behöver man själv ordna medan vissa saker sköts automatiskt. Vissa saker kan också vänta. Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig vidare.