Var vänlig och vänd upp mobilen

Arvskifte

Arvskifte

Ett arvskifte är ett skriftligt avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur arvet ska fördelas. Efter att alla är överens måste avtalet godkännas och skrivas under av samtliga dödsbodelägare.

1 995

Offertförfrågan

Efter registrerad bouppteckning

Ett arvskifte kan först upprättas efter att bouppteckningen blivit registrerad av Skatteverket. När den är registrerad och samtliga skulder i dödsboet är reglerade, fördelas tillgångarna mellan dödsbodelägarna utifrån deras andelar i boet.

Om den avlidne var gift eller sambo skall bodelning ske. Är du ensam dödsbodelägare krävs ingen arvskifteshandling, istället kan tillgångarna övergå till dig som dödsbodelägare med hjälp av bouppteckningshandlingen.

Offertförfrågan

Offertförfrågan

reCAPTCHA