Var vänlig och vänd upp mobilen

Bodelning

Bodelning

Vid skilsmässa eller separation av samboförhållande bör ett bodelningsavtal upprättas för att undvika framtida oklarheter. Sambor bör begära bodelning inom ett år från separationen. Huvudregeln för makar är att all egendom värdemässigt ska delas i lika delar, inklusive privata pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande.

1 995

Offertförfrågan

Bodelning vid äktenskapsskillnad

Efter en skilsmässa är huvudregeln att alla era tillgångar – efter avdrag för skulder – delas lika. Är ni överens beslutar ni själva om hur fördelningen ska se ut. Om det finns enskild egendom genom äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev ingår inte detta i bodelningen.

Bodelning för sambor

En bodelning ska även genomföras när ett samboförhållande upphör. Det är enbart den gemensamt införskaffade bostaden och bohaget som omfattas av bodelningen enligt sambolagen. Annan egendom som bil, fritidshus och kontanta medel skall inte ingå. Ni kan göra undantag från sambolagen om ni är överens eller om ni har ett samboavtal.

Offertförfrågan

Offertförfrågan

reCAPTCHA