Var vänlig och vänd upp mobilen

Bouppteckning

Bouppteckning

När en person avlider ska alltid en bouppteckning upprättas. Bouppteckningen fastställer vem eller vilka som är dödsbodelägare och är en förteckning över boets tillgångar och skulder på dödsdagen. Syftet med bouppteckningen är att den fungerar som en legitimationshandling för dödsboet och ligger till grund för kommande arvskifte.

1 995

Offertförfrågan

Förrättning

Inom tre månader efter dödsfallet skall en bouppteckningsförrättning hållas. Till förrättningen skall alltid maka/sambo samt dödsbodelägare och efterarvingar kallas. Senast en månad efter förrättningen ska bouppteckningen skickas in till Skatteverket för registrering.

Dödsboanmälan kan ersätta bouppteckning

Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan bouppteckningen under vissa förutsättningar ersättas av en dödsboanmälan. Dödsboanmälan ombesörjs av socialförvaltningen i den kommun den avlidne är skriven.