Var vänlig och vänd upp mobilen

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du välja vem som ska ta besluten åt dig den dagen du inte längre klarar det själv. Fullmakten tas fram för framtida behov och är ett alternativ till god man eller förvaltare.

4 500

Offertförfrågan

Framtidsfullmaktens omfattning

I lagen finns flera formella krav för att fullmakten ska vara giltig. Men utöver det är du fri att utforma fullmakten efter de villkor som passar dig och din livssituation.

Fullmakten kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter allt från att betala räkningar, förvalta tillgångar i bank till att ansöka om särskilt boende eller att kunna bistå fullmaktsgivaren vid vårdkontakter. Fullmakten kan även omfatta försäljning av fast egendom om detta anges.

Offertförfrågan

Offertförfrågan

reCAPTCHA