Var vänlig och vänd upp mobilen

Gravplats

Gravplats

Alla svenska medborgare har rätt till en gravplats som i 25 år oavsett om de är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte. Detta styrs via den begravningsavgift som betalas och som kan ses på deklarationen. Kontakta ansvarig kyrkogårdsförvaltning för mer information om vad som gäller för just den begravningsplats som ni är intresserade av.

Kremationsbegravning

Kremationsbegravning är idag den vanligaste formen och det medför också större möjligheter när man ska välja gravplats. Man har möjlighet att välja en traditionell gravplats med gravsten, asklund med minnesplakett, en anonym minneslund eller spridning på annan plats än på en kyrkogård eller begravningsplats, exempelvis på Vänern.

Enligt svensk lag får man inte dela askan. All aska ska gravsättas på samma ställe. Man får heller inte förvara askan i hemmet eller på annan plats utan tillstånd.

Jordbegravning

Jordbegravning, även kallat jordfästning, innebär att kistan med den avlidne sänks ned i en grav. Gravsättningen sker oftast genom att präst och begravningsgäster följer den avlidne till graven på kyrkogården där gravsättning och avsked sker.

Det finns också möjlighet att inte följa med och ta avsked vid graven. Då sänker förvaltningen kistan efter det att begravningsgästerna lämnat. Vid begravningar i Svenska kyrkans ordning ingår bärarlaget som bär kistan till graven. Vid andra trossamfund eller borgerlig akt får bärare bekostas av dödsboet eller att anhöriga, släkt eller vänner bär och sänker kistan själva.

Olika alternativ

En gravplats är permanent och därför gäller det att tänka igenom beslutet noga för att hitta ett alternativ som passar er bäst. Kontakta den kyrkogårdsförvaltning där ni är intresserade av en gravplats för mer information. Vi hjälper er självklart att förmedla kontakten till rätt person.

Traditionell grav

Egen plats med gravsten

Traditionell gravsättning sker i ”vanliga” gravar, för kista eller urna. Det är vanligast med gravsten, men en vanlig grav kan utsmyckas på olika sätt. Gravplatsen är kostnadsfri och upplåts i 25 år. Gravrättsinnehavarna är skyldiga att se till att graven sköts, men det går att avtala med kyrkogårdsförvaltningen om att sköta graven.

Askgravlund

Personligt alternativ till minneslund

Gravsättning i askgravlund är ett mer personligt alternativ till gravsättning än gravsättning i minneslund. I en askgravlund grävs den avlidnes aska ned i jorden utan markering. Anhöriga får delta vid gravsättningen, men kan också göras av kyrkogårdsförvaltningen om så önskas. Blommor och ljus får placeras på anvisad plats.

Minneslund

Anonym gravplats

Minneslund är en anonym gravplats som sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Askan grävs ner någonstans i lunden, utan närvaro av anhöriga. Blommor och ljus får placeras på anvisad plats.

Annan plats

Finns önskemål från den avlidne eller er anhöriga att askan ska gravsättas på annat plats än en begravningsplats, exempelvis vid en sjö, hav, vattendrag eller någon annanstans i naturen måste tillstånds sökas hos Länsstyrelsen.

Alternativ nära dig

Här kan du se vilka olika gravplatser som finns närmast dig. Du hittar även kontaktuppgifter till våra lokala kontor här.