Var vänlig och vänd upp mobilen

Direktsänd ceremoni

Direktsänd ceremoni

Genom att direktsända begravningsceremonin kan även de anhöriga och vänner som rent geografiskt befinner sig långt borta eller av olika skäl inte kan närvara vid begravningsceremonin deltaga.

Ett avsked för alla.

Varje begravning är unik och det är den som beställer begravningen som bestämmer om direktsändning kan vara en bra lösning.

Vi undersöker gärna möjligheten att direktsända ceremonin från den lokal som du önskar hålla ceremonin i. Olika lokaler har olika förutsättningar och vi kan endast direktsända ceremonier från de platser där det är tillåtet och möjligt. Exempelvis tillåter inte vissa församlingar att man filmar, och ibland kan internetuppkopplingen vara begränsad.